قرنیز pvc

قرنیز pvc

قرنیز ورساچ

قرنیز ورساچ جایگزین مناسب قرنیزهای سنگی قرنیز ورساچ قرنیز ورساچ به نوار یا باند دیواری از جنس ( mdf ، پی وی سی ، سنگی و … ) کهدر پایین دیوار و امتداد آن به صورت طولی نصب میشود می گویند،که وظیفه محافظت از دیوار در برابر ضربه اسباب اثاثیه و جلوگیری از نم و رطوبت […]

قرنیز ورساچه دو رنگ

قرنیز ورساچه دو رنگ جایگزین مناسب قرنیزهای سنگی قرنیز ورساچه دو رنگ قرنیز ورساچه دو رنگ به نوار یا باند دیواری از جنس ( mdf ، پی وی سی ، سنگی و … ) که در پایین دیوار و امتداد ان به صورت طولی نصب می شود میگویند. که وظیفه محافظت از دیوار در برابر ضربه […]

قرنیز 9 سانت

قرنیز ۹ سانت جایگزین مناسب قرنیزهای سنگی قرنیز ۹ سانت قرنیز ۹ سانت به نوار یا باند دیواری از جنس ( mdf ، پی وی سی ، سنگی و … ) که در پایین دیوار و امتداد ان به صورت طولی نصب میشود میگویند ، که وظیفه محافظت از دیوار در برابر ضربه اسباب اثاثیه […]

قرنیز ورساچه

قرنیز ورساچه جایگزین مناسب قرنیزهای سنگی قرنیز ورساچه قرنیز ورساچه به نوار یا باند دیواری از جنس ( mdf ، پی وی سی ، سنگی و … ) که در پایین دیوار و امتداد آن به صورت طولی نصب میشود میگویند ، که وظیفه محافظت از دیوار در برابر ضربه اسباب اثاثیه و جلوگیری از […]

قرنیز 7 سانت

قرنیز ۷ سانت جایگزین مناسب قرنیزهای سنگی قرنیز ۷ سانت قرنیز به نوار یا باند دیواری از جنس ( mdf ، پی وی سی ، سنگی و … ) که در پایین دیوار و امتداد ان به صورت طولی نصب میشود میگویند، که وظیفه محافظت از دیوار در برابر ضربه اسباب اثاثیه و جلوگیری از […]